De Strandwal 20 1851 VM Heiloo Zonnedauw 2 1906 HA Limmen Tel: 072 - 532 12 62 E-mail kinderfysio.munk@xs4all.nl K.v.K: 37147070

Behandeling aan huis van zuigelingen en extreme prematuren (TOP)

Jonge baby's die in de couveuse in het ziekenhuis hebben gelegen, door bijvoorbeeld een vroeggeboorte, en daardoor een minder goede start hebben gehad, kunnen aan huis worden behandeld. De TOP behandelingen (preventieve zorg aan huis voor extreme prematuren)vinden het eerste jaar plaats door de TOP therapeut plaats (Linda Andriessen-Nelissen) in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

 

De behandeling zal zich voornamelijk richten op het juist hanteren en verzorgen van de baby, het in kaart brengen van de ontwikkeling en adviezen geven om deze te stimuleren. .

 

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie met een voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen.

 

Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts dit signaleren.
Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Mijn behandeling zal zich veelal richten op handelingsadviezen voor de ouders.

 

Behandeling asymmetrisch hoofje en plagiocephalometrie

Het is mogelijk om een z.g. 'scheef hoofdje' d.m.v. een plagiocephalometrie (omtrekmeting, meting verhoudingen hoofdje) in kaart te brengen, waarna de uitslag meegegeven kan worden naar de behandelend consultatiebureau-arts of de kinderarts in het ziekenhuis.
Door recent onderzoek is gebleken dat behandelingsadviezen tussen de 3e en 6e maand zeer succesvol zijn. Met de Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ)Artsen (CB bureau) is afgesproken dat asymmetrische baby's z.s.m. voor Screening worden ingestuurd, in elk geval voor de 3e maand.
Er is in een samenwerkingsprotocol met de kinderartsen van het NWZ Alkmaar. Hierin is zijn afspraken gemaakt over de metingen en wanneer wij adviseren om de kinderen in te sturen naar het spreekuur in het NWZ