De Strandwal 20 1851 VM Heiloo Zonnedauw 2 1906 HA Limmen Tel: 072 - 532 12 62 E-mail kinderfysio.munk@xs4all.nl K.v.K: 37147070

Kinderfysiotherapie voor Peuters

Peuters die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben.

 

Lichamelijk maar ook sociaal. Doordat ze moeite hebben met spelen, vaak struikelen of afweer vertonen voor verschillende materialen kunnen ze niet mee komen met leeftijdgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden, die je moet aanleren, en soms met hulp.

 

Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn mogelijkheden, en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

 

Testen worden in spelvorm afgenomen zodat het kind nauwelijks merkt dat er een testsituatie is. Zo is de ontwikkelingsleeftijd van het kind vast te stellen en kan er gericht gewerkt worden op de minder sterke kanten. Dat kan door middel van sensomotore training (oefen van functies en/of vaardigheden, maar ook door zintuig training: de z.g. sensore integratie therapie.

 

Onze behandeling zal bij deze leeftijdsgroep ook spelenderwijs zijn met gebruik van de interesse van het kind. Met de ouders zullen spel- en materiaal adviezen besproken worden.

 

Zintuigverwerking

Signalen die aangeven dat er problemen kunnen zijn in de dat is het vermogen om prikkels te verwerken van binnen en buitenaf die door de zintuigen geregistreerd worden. Wilt u meer weten? Klik hier.