De Strandwal 20 1851 VM Heiloo Zonnedauw 2 1906 HA Limmen Tel: 072 - 532 12 62 E-mail kinderfysio.munk@xs4all.nl K.v.K: 37147070

Kinderfysiotherapie en Fysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.


Kinderen met ontwikkelings-problemen in de kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut, met kindgericht materiaal, aangeboden en een kindvriendelijke ruimte, met aan leeftijd aangepaste instructie en dosering. Door in te gaan op de fantasie en interesse van het kind wordt een behandeling spelenderwijs uitgevoerd.

 

Onze behandelingen richten zich op de hulpvraag van ouder en kind, en zo proberen wij om de sensomotorische vaardigheden te verbeteren, de functies als bijvoorbeeld spierkracht en beweeglijkheid te herstelen of te behouden. En natuurlijk om de zelfstandigheid in het algemeen dagelijks leven te vergroten.

 

De ouders worden bij de behandeling betrokken omdat zij inzicht moeten krijgen in de sterke en de zwakke punten van hun kind zodat zij in het dagelijks leven met hun kind kunnen spelen en het kind kunnen begeleiden.
Wij bespreken de bevindingen en stellen een behandelplan op.
Zo nodig is er contact met de huisarts, de leerkracht en intern begeleider en nemen wij deel aan het overleg in een Zorgteam op school.

 

Behandelingen die bij ons plaats kunnen vinden zijn onder andere: vroegbehandeling
(bij ontwikkelingsachterstand of voorkeurshouding), schedelmetingen, sensomotore integratie therapie (zintuigtraining), sensomotore training (functies en vaardigheden), behandelingsadviezen rond zindelijkheidsproblemen, schrijftraining, neurotherapie (voorheen NDT of Bobath genoemd), orthopedische behandelingen, Medische Kinder Fitness e/o groepstherapie en behandeling van sportgerelateerde klachten bij kinderen.

 

In maart 2015 start Sporthero Heiloo: een samenwerking tussen de GGD, gemeente sportcoach, dieetiste, GZ psycholoog en de kinderfysiotherapeuten. HEt is een project waarbij kinderen met (een dreigend) overgewicht werken aan een gezonde leefstijl door gedurende 4-5 maanden twee keer per week sporten, voorlichting krijgen over voeding en leren om sterk in de schoenen te staan.

Aanmelden kan via ons of via de sportcoach Pacale de Hoogh, p.dehoogh@alkmaarsport.nl

 

In samenwerking met kinderfysiotherapeuten van De Reus is in 2014 een instructieprogramma gestart voor kinderen die er maar niet in slagen om het A-diploma te behalen.  Het doel is om 2 maanden lang de basis- zwemvaardigheden te oefenen en hiervoor wordt het zwembad Reigersdaal te Heerhugowaard gebruikt van 18.15-19.00 uur. Aanmelden kan bij ons.