De Strandwal 20 1851 VM Heiloo Zonnedauw 2 1906 HA Limmen Tel: 072 - 532 12 62 E-mail kinderfysio.munk@xs4all.nl K.v.K: 37147070

Even voorstellen

 

 

Woord vooraf en informatie over het privacyregelement:

 • Geen wachtlijst, u kunt snel terecht
 • Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed uit uw basisverzekering (18 behandelingen)
 • En indien er meer nodig is ook grotendeels uit u aanvullende verzekering
 • Specialisaties zijn vroegbehandeling aan huis, schedelmetingen en begeleiding bij voorkeurshoudingen, sensomotore integratiebehandeling, schrijfmotorische analyse en training, sensomotore training, medische kinderfitness en behandeling van sportgerelateerde klachten bij kinderen.
 • Een screening van uw kind wordt ook vergoed
 • Wij hebben contracten met bijna alle verzekeraars 

Dhr. Elbert Munk is kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut en woont in Sint Pancras, gemeente Langegedijk.  In 1980 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam, en in 1996 als kinderfysiotherapeut in Nijmegen, Maastricht en Breda.

Vanaf 1980 gewerkt in het Revalidatie Instituut Muiderpoort in Amsterdam en later tot 2004 in de kinderrevalidatie en afdeling neonatologie van het West-Fries Gasthuis te Hoorn. Sinds 2001 werkzaam in Heiloo en Limmen 

 

Mw. Linda Andriessen-Nelissen woont in Alkmaar en is in 2006 afgestudeerd

aan de Hogeschool van Amsterdam als Algemeen Fysiotherapeut en in juni 2013 aan de Hogeschool in Rotterdam als Kinderfysiotherapeut, Master of Health.

                                                                                 

 

Wij werken samen Fysiotherapie Donker-Waal-Hilbers aan de Strandwal 20, op het GGZ-terrein aan de Kennemerstraatweg, en ook in het Gezondheidscentrum Limmen aan de Zonnedauw 2. In het Gezondheidcentrum De Strandwal zijn naast diverse paramedische disciplines ook de huisartsen Wegerif, Voskuil, Gianotten en Ruurda werkzaam. Ook in Limmen zijn diverse paramedici werkzaam en de huisartsen Israels, Bloem en Landheer. Wij zijn ingeschreven in de volgende registers als fysiotherapeut, 

 •  van het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • register als kinderfysiotherapeut, van de NVFK, de Nederlandse Vereniging in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg
 • Bigregister, Beroepen In de Gezondheidszorg
 • De registers kunnen worden ingezien via de link Fysionet.

  Eind 2011 hebbn wij met 10 andere 1e lijns-praktijken kinderfysiotherapie een z.g. netwerk in NoordHolland-Noord opgericht, genaamd "DE REUS" , waarin alle disciplines kinderfsyiotherapie vertegenwoordigd zijn, er regelmatig overleg is over vernieuwingen in het vakgebied, en verwijzingen naar elkaar kunnen plaatsvinden. Op kinderfysiodereus.nl  zijn links te vinden naar de andere praktijken.

Tevens is er samenwerking met logopedistes in Heiloo, Limmen en Castricum. Jolanda de Wit, www.dewitlogopedie.nl.

Ook is er samenwerking met Nicole Suylen, logopedie en stottertherapie, www.stottertherapie-logopedie.nl


In overleg is er kinderfysiotherapie mogelijk op sommige basischolen in Heiloo en Limmen.

Mocht u een klacht willen indienen kunt u dat doen bij de klachtencommissie van het KNGF, 033-4672900, of bij het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam, 020-5412776.

 

Privacy regelement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Uiteraard gaan uw (kinder) fysiotherapeuten zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgesteld:

 • Toegang tot de gegevens: behalve de (kinder)fysiotherapeut die u behandelt heeft hebben ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens: waarnemers, stagiaires en administratieve klachten. Als deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
 • Inzage recht: u heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat deze onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Indien uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zal dit anoniem gebeuren. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, alleen pas na toestemming. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de client behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd, dat alleen bovengenoemde groep mensen deze gegevens kan inzien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.
 • Met de leverancier van het medisch programma Intramed, het meetbureau Qualizorg en het programma ToP prematuren zijn verwerkers overeenkomsten aan gegaan, inzake geheimhouding.
 • Communicatie: Dit vindt via het beveiligde netwerk van ZorgMail. Ook is het mogelijk om buiten de zorgmail community beveiligde berichten te versturen. Via de gewone email kunnen verslagen/berichten worden verzonden beveiligd met een wachtwoord, dat in een aparte mail verzonden wordt. En tenslotte kan een verslag per post verzonden worden.
 • Het complete regelement in in de praktijk ter inzage.